an online Instagram web viewer

#skinnyjeans medias

Photos

#order014ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: trắng
▪️Price: #200k
▪️Size: S M L
➖S: dài 31, eo 67, mông 94
➖M: dài 32, eo 71, mông 98
➖L: dài 33, eo 75, mông 102
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order014ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: trắng ▪️Price: #200k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 31, eo 67, mông 94 ➖M: dài 32, eo 71, mông 98 ➖L: dài 33, eo 75, mông 102 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
#order014ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: trắng
▪️Price: #200k
▪️Size: S M L
➖S: dài 31, eo 67, mông 94
➖M: dài 32, eo 71, mông 98
➖L: dài 33, eo 75, mông 102
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order014ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: trắng ▪️Price: #200k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 31, eo 67, mông 94 ➖M: dài 32, eo 71, mông 98 ➖L: dài 33, eo 75, mông 102 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
#order014ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: trắng
▪️Price: #200k
▪️Size: S M L
➖S: dài 31, eo 67, mông 94
➖M: dài 32, eo 71, mông 98
➖L: dài 33, eo 75, mông 102
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order014ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: trắng ▪️Price: #200k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 31, eo 67, mông 94 ➖M: dài 32, eo 71, mông 98 ➖L: dài 33, eo 75, mông 102 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
Some people will only will only check on you just to see if you have failed yet. Nope , I'm still winning 👋🏻😁 Жир приходит и уходит ... шляется как бл@дь короче 😂🙄 Size 23 Rag and Bone skinny jeans 🎉💃🎉 @ragandbone #skinnyjeans #fitBody #squats #butt #abs #motivation #мотивация #спорт
#order013ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: xanh sáng
▪️Price: #210k
▪️Size: S M L
➖S: dài 25, eo 66, mông 96, đùi 61
➖M: dài 25.5, eo 70, mông 100, đùi 63
➖L: dài 26, eo 74, mông 104, đùi 65
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order013ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: xanh sáng ▪️Price: #210k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 25, eo 66, mông 96, đùi 61 ➖M: dài 25.5, eo 70, mông 100, đùi 63 ➖L: dài 26, eo 74, mông 104, đùi 65 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
#order013ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: xanh sáng
▪️Price: #210k
▪️Size: S M L
➖S: dài 25, eo 66, mông 96, đùi 61
➖M: dài 25.5, eo 70, mông 100, đùi 63
➖L: dài 26, eo 74, mông 104, đùi 65
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order013ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: xanh sáng ▪️Price: #210k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 25, eo 66, mông 96, đùi 61 ➖M: dài 25.5, eo 70, mông 100, đùi 63 ➖L: dài 26, eo 74, mông 104, đùi 65 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
#order013ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: xanh sáng
▪️Price: #210k
▪️Size: S M L
➖S: dài 25, eo 66, mông 96, đùi 61
➖M: dài 25.5, eo 70, mông 100, đùi 63
➖L: dài 26, eo 74, mông 104, đùi 65
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order013ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: xanh sáng ▪️Price: #210k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 25, eo 66, mông 96, đùi 61 ➖M: dài 25.5, eo 70, mông 100, đùi 63 ➖L: dài 26, eo 74, mông 104, đùi 65 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
#order012ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: xanh trung tính
▪️Price: #190k
▪️Size: S M L
➖S: dài 26, eo 66, mông 90, đùi 56
➖M: dài 26.5, eo 70, mông 94, đùi 58
➖L: dài 27, eo 74, mông 98, đùi 60
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order012ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: xanh trung tính ▪️Price: #190k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 26, eo 66, mông 90, đùi 56 ➖M: dài 26.5, eo 70, mông 94, đùi 58 ➖L: dài 27, eo 74, mông 98, đùi 60 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
#order012ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: xanh trung tính
▪️Price: #190k
▪️Size: S M L
➖S: dài 26, eo 66, mông 90, đùi 56
➖M: dài 26.5, eo 70, mông 94, đùi 58
➖L: dài 27, eo 74, mông 98, đùi 60
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order012ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: xanh trung tính ▪️Price: #190k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 26, eo 66, mông 90, đùi 56 ➖M: dài 26.5, eo 70, mông 94, đùi 58 ➖L: dài 27, eo 74, mông 98, đùi 60 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
#order012ps
▪️Quần short jeans
▪️Colour: xanh trung tính
▪️Price: #190k
▪️Size: S M L
➖S: dài 26, eo 66, mông 90, đùi 56
➖M: dài 26.5, eo 70, mông 94, đùi 58
➖L: dài 27, eo 74, mông 98, đùi 60
(Đơn vị: cm)
▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần
▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần
▪️Ship COD toàn quốc
▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm
▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội
▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store
.
#baggy #quan #jeans #quanbaggy #quanbaggyjeans #quanjeans #baggyjeans #hanoi #ponniestore #skinny #quanskinny #skinnyjeans #quanskinnyjeans
#order012ps  ▪️Quần short jeans ▪️Colour: xanh trung tính ▪️Price: #190k  ▪️Size: S M L ➖S: dài 26, eo 66, mông 90, đùi 56 ➖M: dài 26.5, eo 70, mông 94, đùi 58 ➖L: dài 27, eo 74, mông 98, đùi 60 (Đơn vị: cm) ▪️Order không cọc, để lại tên, địa chỉ, số điện thoại và size quần ▪️Hàng về sau 10 ngày, chốt order Chủ Nhật hàng tuần ▪️Ship COD toàn quốc ▪️ Nguyễn Hồng Châm | 0971000011259 | VIETCOMBANK | Chi nhánh Hoàn Kiếm ▪️01639395661 ▪️Trương Định - Hà Nội ▪️Xem hàng có sẵn ➡️ @ponnie_store . #baggy  #quan  #jeans  #quanbaggy  #quanbaggyjeans  #quanjeans  #baggyjeans  #hanoi  #ponniestore  #skinny  #quanskinny  #skinnyjeans  #quanskinnyjeans 
= Playing final fantasy 15 im so addicted to it.... x.x =
-
-
-
#emoboy #emocore #emo #goth #gothic #punkrock #punk #dead #legs #feet #foot #skin #rippedjeans #ripped #jeans #skinnyjeans #dark #blue #rose
We have every type of denim for every type of outfit👖 #skinnyjeans #boyfriendjeans #whitejeans #rippedjeans #croppedjeans
🎀🎈🎀🎈🎀🎈🎀🎈🎀🎈
[學生哥feel]針織線衫,3色,free size,每件$99
(唔包下面條裙架)
🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱
🔑訂單一經確認後, 請於2天內付款
🔑兩件, 會有9折
🔑三件或以上, 會有8折🎉🎉
有興趣歡迎查詢
📲 wtsapp 98349558
. #實拍 #日本代購 #外國代購 #jackwills #英國代購 #韓國代購 #正貨 #背心外套 #中長款 #針織 #長袖 #顯瘦 #現貨 #轉季 #百摺裙 #手挽袋 #保暖 #百搭 #高腰裙 #魚尾款 #香港迪士尼樂園 #日本迪士尼代購 #韓風 #露肩 #運動風 #韓國代購 #貼身褲 #skinnyjeans #牛仔褲 #牛仔衫 #百摺裙 #學生價
🎀🎈🎀🎈🎀🎈🎀🎈🎀🎈 [學生哥feel]針織線衫,3色,free size,每件$99 (唔包下面條裙架) 🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱 🔑訂單一經確認後, 請於2天內付款 🔑兩件, 會有9折 🔑三件或以上, 會有8折🎉🎉 有興趣歡迎查詢 📲 wtsapp 98349558 . #實拍  #日本代購  #外國代購  #jackwills  #英國代購  #韓國代購  #正貨  #背心外套  #中長款  #針織  #長袖  #顯瘦  #現貨  #轉季  #百摺裙  #手挽袋  #保暖  #百搭  #高腰裙  #魚尾款  #香港迪士尼樂園  #日本迪士尼代購  #韓風  #露肩  #運動風  #韓國代購  #貼身褲  #skinnyjeans  #牛仔褲  #牛仔衫  #百摺裙  #學生價 
Jean ultra elastizado con polera dominicana #skinnyjeans #coleccionotoño2017 #casualstyle 🔥❤️💋
🎉Y E N İ-ÜRÜN✔ ▪️Yüksek bel kotumuzun detayları bir Harika ✌️
▪️Fırsat Fiyatı kaçırma
🌈💙49,95₺ ▪️Hızlı Kargo/KAPIDA Öde
#yuksekbelpantolon #kotpantolon #darpaça #outlet #outletgiyim #fashionblogger #skinnyjeans
Fierce street style outfit styled with a cool leather jacket and a @gucci bag 🤘🏻
.
.
.
#collarbone #skinny #perfect #outfit #style #stylish #leatherjacket #jacket #fierce #sassy #gucci #cool #nice #outfit #streetstyle #bag #clevage #pretty #skinnyjeans #jeans #black #🤘🏻 #highend #fancy #satin #crossbody #shoulderbag #milan #milano #guccibag #guccidionysus
🎉Y E N İ-ÜRÜN✔ ▪️Yüksek bel kotumuzun detayları bir Harika ✌️
▪️Fırsat Fiyatı kaçırma
🌈💙49,95₺ ▪️Hızlı Kargo/KAPIDA Öde
#yuksekbelpantolon #kotpantolon #darpaça #outlet #outletgiyim #fashionblogger #skinnyjeans
What a beautiful Saturday it is in hot Atlanta! Let's make sure we get out and enjoy some fun in the sun. It's not a bad day to train clients in the park. #summer17 #sweatingforthewedding #skinnyjeans #cleaneating #traininginpark #bootcamps #joshguiseelitefitness #Newclient #investinyourself
The most comfortable shoes I've ever worn #toryburch #travelflats #skinnyjeans
"you're so quiet" i speak, just not to u... 🙊 #potd #ootd #asian #countingdown #bangkoktrip #jjlifestyle #trasher #tsk #stfu #skinnyjeans #skinnyme #sowhat #hatersgonnahate #kbye
Fashion trend: #embroidery, and @johnnywasclothing they are experts at it! #floral embroidery on #navy top with split hem. Wear with #skinnyjeans or #leggings.
It feels like a chambray kind of Saturday! Don't you agree? Girls (7-16) tie-dye, chambray ruffle top-$19.99. Add our pale pink (7-12) skinny jean from Squeeze to really make this top pop for $12.99, and our new huarache style sandals (sizes 9-4) for $13.99. Outfit exclusively at The Kids Shoppe in Griffin. Sandals available at all locations. #chambraychic #palepink #skinnyjeans #squeezejeans #huarachesandals #tweenspringstyle #thekidsshoppe
Favorite Spot ◾️◾️◾️
Favorite Spot ◾️◾️◾️
The face that will attend 18th Birthday of Bea rezaba... debut outfit... #debut #arandacountryclub #marchbabies #allblackoutfit #skinnyjeans
Spring has arrived!
@hollyfoden wearing all LuluDot 😻🙌🏽👖🎀
Outfit Details (search for):
- White Oversized Sequin Top £28
- Denim Ripped Skinny Jeans £25
- Black Satin Bow Sliders £18
www.luludot.co.uk
Or buy from our boutique open 11-4 today!
4 High Street,
Saltney,
Chester,
CH4 8SE
🌸🌸🌸 #white #oversizedtop #sequins #rippedjeans #skinnyjeans #bowsliders #ladieswear #ladiesboutique #onlineshopping #onlineboutique #luludot #luludotfashion #chester #cheshire
Spring has arrived! @hollyfoden wearing all LuluDot 😻🙌🏽👖🎀 Outfit Details (search for): - White Oversized Sequin Top £28 - Denim Ripped Skinny Jeans £25 - Black Satin Bow Sliders £18 www.luludot.co.uk Or buy from our boutique open 11-4 today! 4 High Street, Saltney, Chester, CH4 8SE 🌸🌸🌸 #white  #oversizedtop  #sequins  #rippedjeans  #skinnyjeans  #bowsliders  #ladieswear  #ladiesboutique  #onlineshopping  #onlineboutique  #luludot  #luludotfashion  #chester  #cheshire 
OMG! I love the new H&M studio collection! 💥🌸💋👑....next piece 👌👕#shopping#hmstudio#H&M#fashionweek#shirt#jineyboy#coolboy#fashion#fashionboy#gayboy#gay#gayfashion#skinnyjeans#cool#love#boy#sexy#hot#seag#shots
@cwmensclothing 
BIG PROMO!
BELI 2 CELANA CHINO HANYA BAYAR Rp. 165.000 SAJA! HARGA NORMAL 220.000.
STOCK TERBATAS!
Warna dan Size : 
Cream (30-38)
Hitam (27-32)
Abu (30-38)
Bahan berkualitas!

Order?
BBM : D65DAA9C
Fast respond👇
LINE : @rtk9188k (pakai @) .
NB : Jam efektif pembayaran pukul 09.00-15.00 wib

#jeans #jaketjeans #celanajeans #chino #celanachino #joggerpants #jaket #jeansmurah #jualcelana #celanacowok #celanapanjang #celanacheapmonday #celanajogger #celanalevis #celanajeanscowok #celanajeanscowokmurah #joggermurah #skinnyjeans #skinnyjeansmurah #olshopjeans #skinnyjeanscowok
@cwmensclothing BIG PROMO! BELI 2 CELANA CHINO HANYA BAYAR Rp. 165.000 SAJA! HARGA NORMAL 220.000. STOCK TERBATAS! Warna dan Size : Cream (30-38) Hitam (27-32) Abu (30-38) Bahan berkualitas! Order? BBM : D65DAA9C Fast respond👇 LINE : @rtk9188k (pakai @) . NB : Jam efektif pembayaran pukul 09.00-15.00 wib #jeans  #jaketjeans  #celanajeans  #chino  #celanachino  #joggerpants  #jaket  #jeansmurah  #jualcelana  #celanacowok  #celanapanjang  #celanacheapmonday  #celanajogger  #celanalevis  #celanajeanscowok  #celanajeanscowokmurah  #joggermurah  #skinnyjeans  #skinnyjeansmurah  #olshopjeans  #skinnyjeanscowok 
@cwmensclothing 
BIG PROMO!
BELI 2 CELANA CHINO HANYA BAYAR Rp. 165.000 SAJA! HARGA NORMAL 220.000.
STOCK TERBATAS!
Warna dan Size : 
Cream (30-38)
Hitam (27-32)
Abu (30-38)
Bahan berkualitas!

Order?
BBM : D65DAA9C
Fast respond👇
LINE : @rtk9188k (pakai @) .
NB : Jam efektif pembayaran pukul 09.00-15.00 wib

#jeans #jaketjeans #celanajeans #chino #celanachino #joggerpants #jaket #jeansmurah #jualcelana #celanacowok #celanapanjang #celanacheapmonday #celanajogger #celanalevis #celanajeanscowok #celanajeanscowokmurah #joggermurah #skinnyjeans #skinnyjeansmurah #olshopjeans #skinnyjeanscowok
@cwmensclothing BIG PROMO! BELI 2 CELANA CHINO HANYA BAYAR Rp. 165.000 SAJA! HARGA NORMAL 220.000. STOCK TERBATAS! Warna dan Size : Cream (30-38) Hitam (27-32) Abu (30-38) Bahan berkualitas! Order? BBM : D65DAA9C Fast respond👇 LINE : @rtk9188k (pakai @) . NB : Jam efektif pembayaran pukul 09.00-15.00 wib #jeans  #jaketjeans  #celanajeans  #chino  #celanachino  #joggerpants  #jaket  #jeansmurah  #jualcelana  #celanacowok  #celanapanjang  #celanacheapmonday  #celanajogger  #celanalevis  #celanajeanscowok  #celanajeanscowokmurah  #joggermurah  #skinnyjeans  #skinnyjeansmurah  #olshopjeans  #skinnyjeanscowok 
@cwmensclothing 
BIG PROMO!
BELI 2 CELANA CHINO HANYA BAYAR Rp. 165.000 SAJA! HARGA NORMAL 220.000.
STOCK TERBATAS!
Warna dan Size : 
Cream (30-38)
Hitam (27-32)
Abu (30-38)
Bahan berkualitas!

Order?
BBM : D65DAA9C
Fast respond👇
LINE : @rtk9188k (pakai @) .
NB : Jam efektif pembayaran pukul 09.00-15.00 wib

#jeans #jaketjeans #celanajeans #chino #celanachino #joggerpants #jaket #jeansmurah #jualcelana #celanacowok #celanapanjang #celanacheapmonday #celanajogger #celanalevis #celanajeanscowok #celanajeanscowokmurah #joggermurah #skinnyjeans #skinnyjeansmurah #olshopjeans #skinnyjeanscowok
@cwmensclothing BIG PROMO! BELI 2 CELANA CHINO HANYA BAYAR Rp. 165.000 SAJA! HARGA NORMAL 220.000. STOCK TERBATAS! Warna dan Size : Cream (30-38) Hitam (27-32) Abu (30-38) Bahan berkualitas! Order? BBM : D65DAA9C Fast respond👇 LINE : @rtk9188k (pakai @) . NB : Jam efektif pembayaran pukul 09.00-15.00 wib #jeans  #jaketjeans  #celanajeans  #chino  #celanachino  #joggerpants  #jaket  #jeansmurah  #jualcelana  #celanacowok  #celanapanjang  #celanacheapmonday  #celanajogger  #celanalevis  #celanajeanscowok  #celanajeanscowokmurah  #joggermurah  #skinnyjeans  #skinnyjeansmurah  #olshopjeans  #skinnyjeanscowok 
I'm in love with the shape of you / we push and pull like a magnet do / although my heart is falling too / I'm in love with your body / and last night you were in my room / and now my bedsheets smell like you . #lyrics #shapeofyou #edsheeran #selfie #bedroom #boy #gay #man #beard #greyhair #skinnyjeans #destroyed #goodmorning #sunnyday #shirt #adidas #sneakers #mood #instagood #gayboy #style #outfit
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖

price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7

MEASUREMENT : .
size 27
waist 25-29inch
hips 32inch
thigh 15inch
Length 36inch
crotch 9inch
.
size 29
waist 27-31inch
hips 34inch
thigh 16inch
Length 37inch
crotch 10inch .
Size 31
Waist 30-34in
Hips 36in
Thigh 17in
Length 38in
Crotch 11in
.
Size 33
Waist 33-37in
Hips 38in
Thigh 18in
Length 40in
Crotch 12in
.
Size 35
Waist 35-39in
Hips 39in
Thigh 19in
Length 41in
Crotch 13in
.
✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS .
To order : whatsapp 0105068886
.
.
Model pakai size 27 .
#superelasticjeans #elasticjeans #jeansmurah #zzagent #sayajualjeans #lfl #likeforlike #like4like #jeansmurahmalaysia #jeanscantik #murahjeans #skinnyjeans #skinnyjeansmurah #skinnyjeansmalaysia
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖 price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7 MEASUREMENT : . size 27 waist 25-29inch hips 32inch thigh 15inch Length 36inch crotch 9inch . size 29 waist 27-31inch hips 34inch thigh 16inch Length 37inch crotch 10inch . Size 31 Waist 30-34in Hips 36in Thigh 17in Length 38in Crotch 11in . Size 33 Waist 33-37in Hips 38in Thigh 18in Length 40in Crotch 12in . Size 35 Waist 35-39in Hips 39in Thigh 19in Length 41in Crotch 13in . ✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS . To order : whatsapp 0105068886 . . Model pakai size 27 . #superelasticjeans  #elasticjeans  #jeansmurah  #zzagent  #sayajualjeans  #lfl  #likeforlike  #like4like  #jeansmurahmalaysia  #jeanscantik  #murahjeans  #skinnyjeans  #skinnyjeansmurah  #skinnyjeansmalaysia 
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖

price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7

MEASUREMENT : .
size 27
waist 25-29inch
hips 32inch
thigh 15inch
Length 36inch
crotch 9inch
.
size 29
waist 27-31inch
hips 34inch
thigh 16inch
Length 37inch
crotch 10inch .
Size 31
Waist 30-34in
Hips 36in
Thigh 17in
Length 38in
Crotch 11in
.
Size 33
Waist 33-37in
Hips 38in
Thigh 18in
Length 40in
Crotch 12in
.
Size 35
Waist 35-39in
Hips 39in
Thigh 19in
Length 41in
Crotch 13in
.
✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS .
To order : whatsapp 0105068886
.
.
Model pakai size 27 .
#superelasticjeans #elasticjeans #jeansmurah #zzagent #sayajualjeans #lfl #likeforlike #like4like #jeansmurahmalaysia #jeanscantik #murahjeans #skinnyjeans #skinnyjeansmurah #skinnyjeansmalaysia
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖 price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7 MEASUREMENT : . size 27 waist 25-29inch hips 32inch thigh 15inch Length 36inch crotch 9inch . size 29 waist 27-31inch hips 34inch thigh 16inch Length 37inch crotch 10inch . Size 31 Waist 30-34in Hips 36in Thigh 17in Length 38in Crotch 11in . Size 33 Waist 33-37in Hips 38in Thigh 18in Length 40in Crotch 12in . Size 35 Waist 35-39in Hips 39in Thigh 19in Length 41in Crotch 13in . ✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS . To order : whatsapp 0105068886 . . Model pakai size 27 . #superelasticjeans  #elasticjeans  #jeansmurah  #zzagent  #sayajualjeans  #lfl  #likeforlike  #like4like  #jeansmurahmalaysia  #jeanscantik  #murahjeans  #skinnyjeans  #skinnyjeansmurah  #skinnyjeansmalaysia 
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖

price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7

MEASUREMENT : .
size 27
waist 25-29inch
hips 32inch
thigh 15inch
Length 36inch
crotch 9inch
.
size 29
waist 27-31inch
hips 34inch
thigh 16inch
Length 37inch
crotch 10inch .
Size 31
Waist 30-34in
Hips 36in
Thigh 17in
Length 38in
Crotch 11in
.
Size 33
Waist 33-37in
Hips 38in
Thigh 18in
Length 40in
Crotch 12in
.
Size 35
Waist 35-39in
Hips 39in
Thigh 19in
Length 41in
Crotch 13in
.
✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS .
To order : whatsapp 0105068886
.
.
Model pakai size 27 .
#superelasticjeans #elasticjeans #jeansmurah #zzagent #sayajualjeans #lfl #likeforlike #like4like #jeansmurahmalaysia #jeanscantik #murahjeans #skinnyjeans #skinnyjeansmurah #skinnyjeansmalaysia
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖 price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7 MEASUREMENT : . size 27 waist 25-29inch hips 32inch thigh 15inch Length 36inch crotch 9inch . size 29 waist 27-31inch hips 34inch thigh 16inch Length 37inch crotch 10inch . Size 31 Waist 30-34in Hips 36in Thigh 17in Length 38in Crotch 11in . Size 33 Waist 33-37in Hips 38in Thigh 18in Length 40in Crotch 12in . Size 35 Waist 35-39in Hips 39in Thigh 19in Length 41in Crotch 13in . ✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS . To order : whatsapp 0105068886 . . Model pakai size 27 . #superelasticjeans  #elasticjeans  #jeansmurah  #zzagent  #sayajualjeans  #lfl  #likeforlike  #like4like  #jeansmurahmalaysia  #jeanscantik  #murahjeans  #skinnyjeans  #skinnyjeansmurah  #skinnyjeansmalaysia 
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖

price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7

MEASUREMENT : .
size 27
waist 25-29inch
hips 32inch
thigh 15inch
Length 36inch
crotch 9inch
.
size 29
waist 27-31inch
hips 34inch
thigh 16inch
Length 37inch
crotch 10inch .
Size 31
Waist 30-34in
Hips 36in
Thigh 17in
Length 38in
Crotch 11in
.
Size 33
Waist 33-37in
Hips 38in
Thigh 18in
Length 40in
Crotch 12in
.
Size 35
Waist 35-39in
Hips 39in
Thigh 19in
Length 41in
Crotch 13in
.
✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS .
To order : whatsapp 0105068886
.
.
Model pakai size 27 .
#superelasticjeans #elasticjeans #jeansmurah #zzagent #sayajualjeans #lfl #likeforlike #like4like #jeansmurahmalaysia #jeanscantik #murahjeans #skinnyjeans #skinnyjeansmurah #skinnyjeansmalaysia
👖SUPER ELASTIC JEANS 👖 price : RM 65 FREE POSTAGE SM . SS + RM 7 MEASUREMENT : . size 27 waist 25-29inch hips 32inch thigh 15inch Length 36inch crotch 9inch . size 29 waist 27-31inch hips 34inch thigh 16inch Length 37inch crotch 10inch . Size 31 Waist 30-34in Hips 36in Thigh 17in Length 38in Crotch 11in . Size 33 Waist 33-37in Hips 38in Thigh 18in Length 40in Crotch 12in . Size 35 Waist 35-39in Hips 39in Thigh 19in Length 41in Crotch 13in . ✔️ZIP & BUTTON ✔️POKET DI BELAKANG ✔️SELESA ✔️ELASTIC JEANS . To order : whatsapp 0105068886 . . Model pakai size 27 . #superelasticjeans  #elasticjeans  #jeansmurah  #zzagent  #sayajualjeans  #lfl  #likeforlike  #like4like  #jeansmurahmalaysia  #jeanscantik  #murahjeans  #skinnyjeans  #skinnyjeansmurah  #skinnyjeansmalaysia